hukuk,hukuki,adliye,dava,müvekkil,hukuk haberleri,avukat,savcı,hakim,forum
 
SSSAramaAnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Jensen
Hukuk Forum
avatar

Giriş Tarihi : 30/03/09
Yer : İstanbul
Yaş : 28
Mesajlar : 14824
Rep Puanı : 14472
Rep Gücü : 6503


MesajKonu: Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun   Cuma Eyl. 17, 2010 2:47 pm

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA
SUNULMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 3376
Kabul Tarihi : 23.5.1987
Yayımlandığı R. Gazete Tarihi : 28.5.1987, Sayı: 19473
Yayımlandığı Düstur Tertibi : 5, Cilt: 26, Sayfa:

Madde 1. - Anayasa gereğince yapılacak olan halk oylamalarında bu Kanun hü-
kümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkında Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlere tatbik edilir.

Madde 2. - Anayasa değişikliğinin halkoylaması, ilgili Anayasa değişikliği
Kanununun Resmi Gazetede yayımını takip eden yüzyirminci günden sonraki ilk pa-
zar günü yapılır.

Madde 3. - Halkoyuna sunulma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve
denetiminde seçim kurullarınca yürütülür.
Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için bü-
tün tedbirleri alır ve hazırlıkları yapar. Kurul, halkoylamasının sağlıklı ve
düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını
almaya yetkilidir.

Madde 4. - (Değişik birinci fıkra: 7/8/1988-3468/1 md.) Halkoylamasında Be-
yaz renk üzerinde "Evet", Kahverengi üzerinde "Hayır" ibareleri bulunan iki ayrı
renkten müteşekkil birleşik oy pusulası kullanılır.
Halkoylamasına katılanlar, üzerinde özel işaret bulunan mühürü birleşik oy
pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanır.

Madde 5. - Anayasa değişikliklerinin halka anlatılmasında;
a) 298 sayılı Kanunun propaganda serbestliğine ilişkin hükümleri, halkoyla-
ması gününden önceki yedinci günden başlayarak uygulanır.
b) Anayasa değişikliklerinin açıklanması ve tanıtılması amacıyla; özel ka-
nunlardaki hükümler saklı kalmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu-
lunan siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı halkoylaması gününden önceki yedinci gün-
den itibaren, halkoylamasından önceki gün saat 18.00`e kadar radyo ve televiz-
yonla aşağıdaki esaslara göre propaganda yapabilirler:
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilere 10`ar dakikalık
ikişer konuşma,
2. İktidar partisine veya partilerine 10`ar dakikalık birer, iktidar ortağı
partilerden büyük olanına ilaveten 10 dakikalık bir konuşma, (iktidar partisinin
konuşması siyasi partilerin konuşmalarının tamamlanmasından sonra yapılır. İkti-
dar ortağı partiler bulunuyor ise son konuşma en büyük iktidar ortağı partiye
aittir.)
3. Cumhurbaşkanına, dilerse birisi en sonda olmak üzere 10`ar dakikalık
iki konuşma,
Hakkı verilir.
c) Anayasa değişikliğine dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra
TRT`de, (b) fıkrasında belirtilenler dışında bu konuya ilişkin başka yayın yapı-
lamaz.

Madde 6. - Oy verme kütüğünde ve sandık listesinde kayıtlı olan ve oy kul-
lanma yeterliği bulunan her vatandaş halkoylamasına katılır ve oyunu kullanır.
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94
üncü maddesi uyarınca, yabancı ülkelerdeki vatandaşlar halkoylamasından 40 gün
öncesinden başlayarak oylarını kullanabilirler.
Seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yeterliği bulun-
duğu halde halkoylamasına, hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar,
İlçe seçim kurulu başkanı tarafından onikibinbeşyüz lira para cezası ile ceza-
landırılırlar. Ancak, halkoylaması gününden itibaren üç ay içinde hukuki veya
fiili mazeretini bildiren ve mazereti ilk seçim kurulu
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (Ek-3)
6950 - 2
başkanınca geçerli görülenlerden bu para tahsil edilmez. İlçe seçim kurulu
başkanınca verilen para cezası ile ilgili kararlar kesindir.

Madde 7. - Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenecek tutanaklarda;
a) Sandık listesinde kayıtlı olanların sayısı,
b) Halkoylamasına katılanların sayısı,
c) Geçerli olan oyların sayısı,
d) Geçerli olmayan oyların sayısı,
e) Anayasa değişikliğine "Evet" oyu verenlerin sayısı,
f) Anayasa değişikliğine "Hayır" oyu verenlerin sayısı,
Ayrı ayrı gösterilir.

Madde 8. - İl Seçim Kurulları, İlçe Seçim Kurullarından gelen tutanakları
toplar. İl birleştirme tutanağında beliren sonuçları derhal en seri vasıta ile
Yüksek Seçim Kuruluna bildirir ve tutanağın onaylı bir örneğini gönderir.
Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurullarından gelen sonuçları birleştirerek
ilan eder.
Geçerli oyların yarısından çoğu "Evet" ise, Anayasa değişikliği TÜrk Milleti
tarafından kabul edilmiş olur.

Geçici Madde 1.- 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilen, Anaya-
sanın geçici 4 üncü maddesi ile ilgili olarak yapılacak halkoylamasında, Türkiye
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilere ve Cumhurbaşkanına 10`ar
dakikalık ikişer Radyo ve Televizyon konuşma hakkı verilir. Cumhurbaşkanı bu
hakkını dilerse kullanır. Cumhurbaşkanınca bu hak kullanılırsa, konuşmalarından
birisi en sonuncu konuşma olur.

Geçici Madde 2. - 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilen, Ana-
yasanın geçici 4 üncü maddesi ile ilgili halkoylaması 6.9.1987 Pazar günü bu Ka-
nundaki esaslara göre yapılır.

Geçici Madde 3. - 17.5.1987 tarih ve 3361 sayılı Kanunla kabul edilen, Ana-
yasanın geçici 4 üncü maddesi ile ilgili olarak yapılacak halk oylamasında oy
vereceklerin kütüklere yazılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi amacıyla
bütün Türkiye`de aynı zamanda 1987 yılının Temmuz ayının ikinci pazar günü, Yük-
sek Seçim Kurulunun gözetim ve denetiminde yazım yaptırılır.
Halkoylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin yazımında 298 sayılı Seçim-
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer kanun-
ların bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 4. - Halkoylamasında kullanılacak seçmen kütüklerinin yazımı
ve halkoylamasının yapılması için Adalet Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümüne
yeterli miktar ödenek, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yedek ödenek tertibinden
aktarılır.
Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin süratle yazımının, daktilo edilme-
sinin ve kartların dağıtımının sağlanması için geçici ve yevmiyeli personel is-
tihdam edebilir. Bu personele Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ikibin ila onbin
lira arasında takdir edilecek gündelik ödenir.

Geçici Madde 5. - (Ek: 7/8/1988-3468/2 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk Anayasa değişik-
liğinin halkoyuna sunulmasında;
a) Bu Kanunun ikinci maddesindeki 120 günlük süre 40 gün, altıncı maddesin-
deki 40 günlük süre 10 gün olarak uygulanır.
b) Halkoylamasıyla ilgili olarak kanunlarda yer alan diğer bütün süreleri,
gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.
c) Yüksek Seçim Kurulu, halkoylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları-
nını gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve
sandık kurullarına gönderilecek oy pusulalarının ihtiyacı dikkate alarak uygun
göreceği adetlerle paketlenmesine karar vermeye yetkilidir.
d) Gerekli ödenek ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
aktarılır.

Madde 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6950-3
3376 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
---------------- ------------------------------------------- ----------------
3468 --- 13/8/1988
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek-5)
6950-4
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
hukuk.forum.st :: Danışmanlık ve Yardımlaşma :: Hukuk-
Buraya geçin: