hukuk,hukuki,adliye,dava,müvekkil,hukuk haberleri,avukat,savcı,hakim,forum
 
SSSAramaAnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Disiplin Cezası Gerektiren Davranışlar

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Jensen
Hukuk Forum
avatar

Giriş Tarihi : 30/03/09
Yer : İstanbul
Yaş : 28
Mesajlar : 14824
Rep Puanı : 14472
Rep Gücü : 6503


MesajKonu: Disiplin Cezası Gerektiren Davranışlar   Ptsi Haz. 07, 2010 8:11 pm

Disiplin cezaları

Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;

Kınama,kısa süreli uzaklaştırma,tasdikname ile uzaklaştırma,
Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.

Disiplin cezasını gerektiren davranışlar

Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:

Kınama cezasını gerektiren davranışlar;

1. Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,
2. Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri
yapmamak,
3. Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
4. Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
5. Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
6. Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması
yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini
kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek,
7. Yalan söylemek,
8. Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere,
törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,
9. Okul kütüphanesi, laboratuar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer
bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek,
eksik vermek veya kötü kullanmak,
10. Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı
kaba ve saygısız davranmak,
11. Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak
davranışlarda bulunmak,
12. Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
13. Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya
dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
14. Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak
veya yanında bulundurmak,
15. Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve
çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
16. Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
17. Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç
bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,
18. Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni
dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail
göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz
yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını
gerektiren davranışlar;


1. Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve
iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak
ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
2. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve
dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan
davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
3. İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya
toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
4. Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
5. Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin
yapılmasına engel olmak,
6. Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer
görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini
yapmalarına engel olmak,
7. Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete,
bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer
yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini
bu amaçlar için kullanmak,
8. Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur,
diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici
davranışlarda bulunmak,
9. Derslere, etütlere, atölye, laboratuar ve mesleki eğitim alanları ile
okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık
hâline getirmek,
10. Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
11. Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline
getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,
12. Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya
arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı
resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
13. Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
14. Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını
gerektiren davranışlar;


1. Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden
sembollere saygısızlık etmek,
2. Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde
aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
3. Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
4. Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde
barındırmak,
5. Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi
veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek;
üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin
sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
6. Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz
olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına
yardımcı olmak,
7. Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya
taşınmaz mallarına zarar vermek,
8. Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek
veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
9. Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde
ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
10. Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
11. Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
12. Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
13. Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan
kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi
ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu
gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin
biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak
ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14. Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci,
memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve
görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,
15. Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla
basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans,
temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve
bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,
16. Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle
eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye
ya da suçu yüklenmeye zorlamak,
17. Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el
koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını
bu davranışlar için kışkırtmak,
18. Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak
veya kullanılmasına yardımcı olmak,

Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren
davranışlar;


1. Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden
sembollere hakaret etmek,
2. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın
başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş,
yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek;
düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak
katılmak veya katılmaya zorlamak,
3. Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü
ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin
organizasyonunda yer almak,
4. Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor
kullanarak engellemek,
5. Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
6. Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde
saklamak ve barındırmak,
7. Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların
yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların
yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
8. Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici,
öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda
bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
9. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya
taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
10. Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah,
patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya
teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
11. Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence
yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç
saydığı fiilleri işlemek,
12. Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve
gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
13. Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri
doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi
eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde
katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve
bağışta bulunmaya zorlamak,
14. Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü,
yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi
ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak,
sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve
ticaretini yapmak,

Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini
gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer
eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

Pansiyonlarda veya başka okul / kurumdaki disiplin
olayları


1. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kurum dışında; kaldığı pansiyonda,
ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okul/kurumda, disiplin olaylarına
karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği
ortaöğretim kurumu/okulunca yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere
soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okul/kuruma gönderilir.
2. Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin
karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okul/kuruma bildirilir.
Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.
3. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul/kurumda disiplin olaylarına
karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka
okul/kuruma nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan
okul/kurum disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası alan
öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve
dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış
puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni
okulu tarafından gerçekleştirilir.

Bir çok arkadaşımızın hangi cezayı alırım gibi konularına,tek konuda
cevapları burada.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Disiplin Cezası Gerektiren Davranışlar
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
hukuk.forum.st :: Eğitim :: Liseler-
Buraya geçin: